Birden fazla pane ile çalışırken bir paneye zoom yapmaca : prefix + z

tmux zoom pane