Kubernetes

Hangi pod hangi node uzerinde calisiyor
kubectl get pods -o wide
deployment'i degistirmeden podlari restart etmek:
kubectl patch deployment staging-worker -p \
"{\"spec\":{\"template\":{\"metadata\":{\"annotations\":{\"date\":\"`date +'%s'`\"}}}}}"

Process'in kullandigi dosyalari bulmak

Arkaplanda calisan bir uygulama tarafinda acik olan dosyalari gormek icin

ls -l /proc/$PID/fd

Ayrica burada listelenen file descriptorler sayesinde uygulamanin STDIN(0), STDOUT(1), STDERR(2)'una cikti gonderebiliyoruz

Mesela terminalde echo $$ ile terminalin PID’ini alip baska bir terminalden o terminale cikti verebiliyoruz:

echo 'foo' > /proc/3504/0 

https://lists.debian.org/debian-user/2013/02/msg00626.html


Linux klavye düzenini değiştirme

İngilizce klavye kullanayim ama istedigimde de türkçe karakterleri yazabileyim diyorsaniz trq_alt kullanabilirsiniz. Bunun için konsoldan şu komutu çalıştırmanız yeterli.

setxkbmap -rules evdev -model evdev -layout tr -variant alt

Linux recursive md5sum alma ve kontrol

Bulundugumuz dizin ve alt dizinlerdeki dosyalarin md5sum'ini aliyoruz:

find backup -type f -print0 | xargs -0 md5sum > backup.md5

md5sum'i tutmayan dosyalari listeliyoruz:

md5sum -c backup.md5 | grep FAILED

Tmux pane zoom

Birden fazla pane ile çalışırken bir paneye zoom yapmaca : prefix + z

tmux zoom pane