Linux klavye düzenini değiştirme

İngilizce klavye kullanayim ama istedigimde de türkçe karakterleri yazabileyim diyorsaniz trq_alt kullanabilirsiniz. Bunun için konsoldan şu komutu çalıştırmanız yeterli.

setxkbmap -rules evdev -model evdev -layout tr -variant alt

Python iç içe defaultdict

nested_dict = lambda: collections.defaultdict(nested_dict)

d = nested_dict()
d[1][2][3] = ‘Hello!’
print(d[1][2][3]) # Prints Hello!

Sublime Text de Dosya/Dizinleri Hariç Tutma

Sublime text de dosya arama(Ctrl+Shift+P) ve Hızlı gezinti(Ctrl+P) de cıkmasını istemediğiniz dizinleri proje ayarlarında folder_exclude_patterns'a, dosyaları file_exclude_patterns'a eklemek gerekiyor.

{
 "folders":
  [
   {
    "path": "/home/mesuutt/projects/myapp",
    "folder_exclude_patterns": ["app/staticfiles"],
    "file_exclude_patterns": ["*.css"]
   }

  ]
}

Linux recursive md5sum alma ve kontrol

Bulundugumuz dizin ve alt dizinlerdeki dosyalarin md5sum'ini aliyoruz:

find backup -type f -print0 | xargs -0 md5sum > backup.md5

md5sum'i tutmayan dosyalari listeliyoruz:

md5sum -c backup.md5 | grep FAILED

Tmux pane zoom

Birden fazla pane ile çalışırken bir paneye zoom yapmaca : prefix + z

tmux zoom pane